Dnia 28 kwietnia 2016 roku Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie Marek Bisztyga podpisał umowę z Ośrodkiem Promowania
i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu  Halinę Sadecką o dotację projektu „Dożynki czy okrężne”-dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi.

Projekt realizowany będzie w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dofinansowanie ze środków projektu wynosi: 33 100,00 PLN

https://www.programszwajcarski.gov.pl/
https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/poland