male_logo

– „OD KŁOSA DO BOCHENKA” – tradycyjne metody koszenia i zbierania zboża, mielenia go na mąkę + widowisko „Żeńcy” – 20h
– „PIECZENIE CHLEBA” – tradycyjne metody wypiekania chleba na zakwasie + widowisko „Pieczenie Chleba” -20h
– „PLON NIESIEMY PLON” – przyśpiewki i pieśni żniwne, strój sandomierski istotnym elementem widowiska obrzędowego + ośpiewanie i obtańczenie wieńca jako część Dożynek – 20h
– „WIENIEC DOŻYNKOWY” – proces powstawania wieńca, symbolika kształtu i umieszczonych w nim zbóż i roślin, powstawanie konstrukcji, techniki wyplatania i dekorowania + Uwicie wieńca na DOŻYNKI – 20h