Łoniów, 12 lipiec 2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie informuje że w dniu 12 lipca 2016 roku o godzinie 12.00 odbyło się otwarcie ofert postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostarczenie wyżywienia.

Zapytanie zorganizowano według wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W pierwszym terminie nie wpłynęła żadna oferta dotycząca zapytania.

W drugim terminie wpłynęły 2 oferty; 1 cząstkowa i 1 dotycząca całości zamówienia:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Data wpływu Cena brutto podana w PLN
1. Masarnia MATEUSZ Swajda Mateusz

Łoniów 27-670 Łoniów, Wojcieszyce 27

11.07.2016 Oferta cząstkowa

Ad.3 –  1508,42zł

2. Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Małgorzata Chmiel

27-670 Łoniów, Łoniów 51

 

11.07.2016 Oferta całościowa

Ad.1 – 826,90zł

Ad.2 – 1170,00zł

Ad.3 – 1479,50zł

Ad. 4 – 1977,00zł

Razem: 5453,40 zł

Zgodnie z kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym został wybrany wykonawca oferujący najniższa cenę:

 

Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Małgorzata Chmiel

27-670 Łoniów, Łoniów 51

Umowa z w/w wykonawcą zostanie podpisana po 18 lipca 2016 roku.

stopka