Łoniów 04.07.2016

INFORMACJA O WYNIKACH

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie informuje że w dniu 4 lipca 2016 roku o godzinie 12.00 odbyło się otwarcie ofert postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na zakup zestawu nagłaśniającego scenę.

Przetarg zorganizowano według wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto podana w PLN
1. Kam-i Music Mediaul.Dmowskiego 1C,  18-400 Łomża 9 143,82
2. POL-AUDIO Leszek PolanowskiSkłodowskiej 33, 05-420 Józefów 11 443,92
3. PHU „BMS” sp.j. Z. BieleckiUl. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn 6 415,16
4. AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SP.J, ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce 6 871,92

Zgodnie z kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym został wybrany wykonawca oferujący najniższa cenę:

 

PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki

Ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

 

Umowa z w/w wykonawcą zostanie podpisana po 11 lipca 2016roku.

ZOBACZ