1.Cele główne:

-budowanie zainteresowań tradycjami i miejscowym folklorem mieszkańców gminy Łoniów;

-kultywowanie tradycji;

-zapoznanie z zapomnianymi już tradycjami i obrzędami zakończenia żniw.

2.Cele szczegółowe:

-ukazanie tradycyjnych metod koszenia i zbierania zboża;

-zapoznanie uczestników z procesem przemiału zboża na mąkę;

-gromadzenie materiałów z prywatnych archiwów uczestników w celu zdobycia informacji dotyczących: tradycji, obrzędów, i zwyczajów żniwnych.

3. Czas realizacji: 20 godzin

4. Tematy do zrealizowania:

5. narzędzia i maszyny wykorzystywane podczas żniw dawniej budowa opis  charakterystyka 3 godz;

6. zapoznanie z przebiegiem dawniejszego przebiegu żniw 2 godz;

7. dyskusja dotycząca pracy podczas żniw „dawniej a dziś” 2 godz;

8. projekcja filmów – Żniwa jak to dawniej bywała? 2 godz.;

9. nauka wyplatania powróseł, koszenia zboża kosą, wiązania snopków stawiania w stogi – 8 godz.

10. otrzymywanie mąki z ziarna, proces przemiału 2 godz;

11. rodzaje zbóż i produkty z nich otrzymywane 1 godz;