Cele ogólne:

  • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Łoniów
  • dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego
  • propagowanie zwyczajów i obrzędów regionalnych

Cele szczegółowe:

  • poznanie zwyczajów i obrzędów regionalnych związanych z wiciem wieńca
  • poznanie techniki powstawanie wieńców tradycyjnych z regionu wsi sandomierskiej
  • gromadzenie materiałów archiwalnych związanych z tematyka warsztatów

Ilość godzin – 20

Tematy do realizacji:

  1. Zwyczaje i obrzędy towarzyszące powstawaniu wieńca od zarania dziejów do dnia dzisiejszego; pogadanka, prezentacja multimedialna – 2h.
  2. Techniczna strona powstawania wieńca: przygotowanie zbóż i ziół – nazewnictwo, zbieranie, suszenie; przygotowanie konstrukcji – projekt i wykonanie; pogadanka, zajęcia praktyczne – 4h.
  3. Wicie wieńca, techniki i sposoby wicia; pokaz, warsztat praktyczny – 8h.
  4. Inne elementy dekoracyjne związane z organizacją korowodu i widowiska dożynkowego typu: wianki dla dziewcząt, przypinki żniwne dla chłopców, dekoracja żniwna sceny; pokaz, zajęcia praktyczne – 4h.