Podsumowanie warsztatów etnograficznych „Plon niesiemy plon”, prowadzonych w ramach projektu „Dożynki czy okrężne – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi sandomierskiej”.

Warsztaty etnograficzne „Plon niesiemy plon” zrealizowane zostały w miesiącu sierpniu 2016r. Trwały łącznie  4 dni po 5 godzin dziennie. Zapisanych zostało 15 uczestników. Głównym celem przeprowadzonych warsztatów było przygotowanie do ośpiewania i obtańczenia wieńca dożynkowego, co miało miejsce dn. 28.08.2016r. na Dożynkach Powiatowych w Łoniowie.

Uczestnicy warsztatów zostali najpierw wtajemniczeni w historyczne aspekty przyśpiewek ludowych (typowo żniwnych i dożynkowych). Dowiedzieli się jakie znaczenie i zasadność wykonywania miały takie zwyczaje oraz jak dawniej wyglądał obrzęd ośpiewania i obtańczenia wieńca. Wszystko to dzięki informacjom zdobytym zarówno przeze mnie jak i przez uczestników, co było istotnym elementem warsztatów. Były opowieści nt zdobytych informacji, prezentowanie zasłyszanych przyśpiewek, których teksty często wywoływały salwę śmiechu. Dzięki temu poznaliśmy także niektóre słowa gwary ludowej ich znaczenie i wymowę.

Kolejnym etapem warsztatów była prezentacja multimedialna traktująca o stroju sandomierskim – nieodłącznym elementem obrzędowym. Niewątpliwie uzupełnieniem informacji nt. stroju sandomierskiego była bardzo ciekawa pogadanka pani przewodnik z Muzeum Etnograficznego w Tokarni, gdzie mieliśmy okazję gościć. Wszyscy uczestnicy otrzymali prezentację multimedialną na płytach DVD.

Największy nacisk natomiast położyliśmy na nauce przyśpiewek niezbędnych do ośpiewania wieńca oraz tańca do jego obtańczenia. Wspólnie wybraliśmy 4 przyśpiewki spośród których najdłuższa miała 12 zwrotek. W większości były to teksty autorskie, specjalnie pisane pod kątem dożynek. Do formułowania tekstów zaangażowani zostali wszyscy uczestnicy warsztatów co przyniosło bardzo ciekawy efekt finalny.

Dzieci i młodzież chętnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w warsztatach deklarując przy tym chęć udziału w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości.

PRZYŚPIEWKI – ZOBACZ

Autor: Monika Kilian