Swiss-Contribution-logo800-800x445

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie otrzymał dotację projektu realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Tytuł projektu: „Dożynki czy okrężne – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi sandomierskiej”.

Termin podpisania umowy: 28 kwietnia 2016 r.

Termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu: 30 września 2016 r.

Całkowita wartość projektu: 38 942,00 PLN
Wartość dofinansowania:33 100,00 PLN( tj. 8 275 CHF)

Działania podejmowane w ramach projektu:

  1. Działania promocyjne
  2. Organizacja 4 warsztatów etnograficznych:

– „Od kłosa do bochenka” + widowisko „Żeńcy”
– „Pieczenie chleba” + widowisko „Pieczenie Chleba”
– „Plon niesiemy plon” + ośpiewanie i obtańczenie wieńca dożynkowego
– „Wieniec Dożynkowy”

  1. Wycieczka do Parku Etnograficznego w Tokarni dla uczestników warsztatów
  2. Organizacja widowiska obrzędowego –„ Dożynki czy Okrężne”
  3. Strona internetowa

 

Na potrzeby realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt nagłaśniający, aparat fotograficzny, stroje dla zespołu obrzędowego.

Przeprowadzony zostanie nabór uczestników warsztatów etnograficznych.

Cele i korzyści projektu:
Cel ogólny:

Celem głównym realizacji projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu Gór Świętokrzyskich poprzez realizację warsztatów etnograficznych skierowanych do mieszkańców gminy Łoniów i imprezy kulturowej „Dożynki czy okrężne”.

 Cele szczegółowe:
– zgromadzenie informacji i materiałów archiwalnych na temat charakterystycznej dla regionu obrzędowości związanej ze świętami zakończenia prac polowych
– odtworzenie obrzędów dożynkowych
– udostępnienie zebranych treści kulturowych szerokiej publiczności w formie widowiska i na stronie internetowej

Szczegółowe informacje na temat Programu Szwajcarskiego można znaleźć na stronach:
http://www.programszwajcarski.gov.pl/ 
oraz
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland

stopka