W dniu 14 lipca 2016 r. w Sali Widowiskowej GOK w Łoniowie odbyło się spotkanie promocyjne projektu „Dożynki czy okrężne” – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi sandomierskiej.

Projekt jest realizowany przez GOK w Łoniowie w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Gminy Łoniów (radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, młodzież).

Podczas spotkania dyrektor GOK Marek Bisztyga omówił cele projektu, grupy docelowe do których skierowany jest projekt, główne działania, rezultaty oraz czas trwania projektu.

Warsztaty etnograficzne prowadzone w czasie projektu omówili trenerzy poszczególnych warsztatów:

  1. „Od kłosa do bochenka” – tradycyjne metody koszenia i zbierania zboża, mielenie go na mąkę + widowisko „Żeńcy” – p. Krzysztof Kucwaj;
  2. „Pieczenie chleba” – tradycyjne metody wypiekania chleba na zakwasie + widowisko „Pieczenie chleba” – pp. Barbara Sarzyńska, Anna Ostrowska;
  3. „Plon niesiemy plon” – przyśpiewki i pieśni żniwne + ośpiewanie i obtańczenie wieńca jako część dożynek – p. Monika Kilian.
  4. „Wieniec dożynkowy” – proces powstawania wieńca, symbolika kształtu i umieszczania w nim zbóż i roślin, powstawanie konstrukcji, techniki wyplatania i dekorowania – p. Zdzisława Drach.

Spotkanie zakończyła dyskusja i przedstawienie harmonogramu pracy.