Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie
zaprasza mieszkańców Gminy Łoniów
na spotkanie promocyjne dotyczące projektu

„Dożynki czy okrężne”
– dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi sandomierskiej

realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”
14 lipiec 2016 roku (czwartek) o godz. 10.00
Sala Widowiskowa GOK w Łoniowie.