Zapytanie ofertowe
Na podstawie umowy o dotacje projektu nr 34/SPPW/I/2016/SiK „Dożynki czy okrężne – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie nasza przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zawartej w Sandomierzu w dniu 28 kwietnia 2016 roku zwracam się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny dostarczenia niżej wymienionych produktów według podanej niżej specyfikacji.

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie
Łoniów 56
27-670 Łoniów
NIP 8641588988
Tel.: 158669968
Adres e-mail: gokloniow@interia.pl
reprezentowany przez P. Marka Bisztygę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie

II. Przedmiot zamówienia:

1. Dostarczenie wyżywienia na spotkanie promocyjne i konferencję:
• Herbata ekspresowa 100szt w op. – 4opakowania
• Kawa mielona 250g – 2opakowania
• Kawa rozpuszczalna 200g – 2opakowania
• Cukier 1kg – 2opakowania
• Śmietanka do kawy w proszku 200g – 4opakowania
• Sok owocowy 2l – 10kartonów
• Woda mineralna gazowana 1,5l – 30butelek
• Woda mineralna niegazowana 30l – 30butelek
• Bułka słodka z nadzieniem – 80 szt.
• Ciasto – 15 kg
• Naczynia jednorazowe plastikowe:
– talerzyki małe -200szt
– kubki z uchwytem – 200szt
– kubki do napojów – 200szt
Łyżeczki – 200szt
2. Dostarczenie wyżywienia na warsztaty etnograficzne:
• Bułka słodka z nadzieniem – 300szt
• Sok owocowy 250ml – 300szt
• Baton – 300szt
3. Dostarczenie wędlin wiejskich na stół biesiadny
• Kiełbasa wiejska -15kilogramów
• Kiełbasa szynkowa – 5kg.
• Salceson – 5kg
• Boczek wędzony – 5kg
• Baleron – 5kg
• Szynka – 5kg
• Polędwica -5kg
• Boczek szynkowy – 9kg
• Żeberka wędzone – 5kg
• Mielonka tyrolska – 5kg
• Pasztetowa – 5kg
• Kaszanka -5kg
4. Dostarczenie wyżywienia na stół biesiadny:
• Pomidory -15kg
• Ogórki świeże -10kg
• Ogórki małosolne – wiadro 3kg
• Cebula – 15kg
• Papryka -5kg
• Kapusta pekińska – 10szt
• Owoce brzoskwinie – 10kg
• Owoce jabłka – 10kg
• Owoce śliwka
• Sok owocowy 2l – 30 kartonów
• Woda mineralna niegazowana 1,5l – 100 butelek
• Woda mineralna gazowana – 100 butelek
• Kawa mielona 250g – 5opakowań
• Kawa rozpuszczalna 200g – 5opakowań
• Herbata 100 torebek w opakowaniu – 5 opakowań
• Cukier 1kg – 5opakowań
• Śmietanka w proszku 200g – 5opakowań
• Naczynia jednorazowe plastikowe:
– talerzyki duże – 600szt
– talerzyki małe – 600szt
– kubki z uchwytem – 500szt
– kubki do napojów – 600szt
– łyżeczki – 600szt
– widelce – 600szt
– noże – 600szt
• Ciasto – 15kg

5. Zamówienie obejmuje dostarczenie wyżej wymienionych do siedziby zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostarczenia zamówienia do siedziby zamawiającego:
Ad.1. Według harmonogramu realizacji projektu: 13 lipca i 15 września.
Ad.2. Według harmonogramu warsztatów: od 21 lipca do 20 sierpnia.
Ad.3. 26 sierpień 2016
Ad.4. 26 sierpień 2016
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien przygotować ofertę według formularza ofertowego.
Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
-posiadać datę sporządzenia,
-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.
Oferent może złożyć ofertę cząstkową.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana z pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres gokloniow@interia.pl , poczty, kuriera lub doręczona osobiście na adres Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów w nieprzekraczalnym terminie 12 lipiec 2016 rok do godziny 10.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana 12 lipca 2016 roku.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać wyjaśnień treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert:
Kryterium wyboru: cena.

VII. Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze zostanie udostępniona na stronie internetowej gok.loniow.pl.

VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie lub pod tel;158669968.

Zapytanie ofertowe – POBIERZ
FORMULARZ OFERTOWY – POBIERZ

stopka