Zapytanie ofertowe
Na podstawie umowy o dotacje projektu nr 34/SPPW/I/2016/SiK „Dożynki czy okrężne – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie nasza przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zawartej w Sandomierzu w dniu 28 kwietnia 2016 roku zwracam się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ceny dostarczenia niżej wymienionych produktów według podanej niżej specyfikacji.

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie
Łoniów 56
27-670 Łoniów
NIP 8641588988
Tel.: 158669968
Adres e-mail: gokloniow@interia.pl
reprezentowany przez P. Marka Bisztygę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie

II. Przedmiot zamówienia:

1. Dostarczenie wyżywienia na spotkanie promocyjne i konferencję:
• Herbata ekspresowa 100szt w op. – 4opakowania
• Kawa mielona 250g – 2opakowania
• Kawa rozpuszczalna 200g – 2opakowania
• Cukier 1kg – 2opakowania
• Śmietanka do kawy w proszku 200g – 4opakowania
• Sok owocowy 2l – 10kartonów
• Woda mineralna gazowana 1,5l – 30butelek
• Woda mineralna niegazowana 30l – 30butelek
• Bułka słodka z nadzieniem – 80 szt.
• Ciasto – 15 kg
• Naczynia jednorazowe plastikowe:
– talerzyki małe -200szt
– kubki z uchwytem – 200szt
– kubki do napojów – 200szt
Łyżeczki – 200szt
2. Dostarczenie wyżywienia na warsztaty etnograficzne:
• Bułka słodka z nadzieniem – 300szt
• Sok owocowy 250ml – 300szt
• Baton – 300szt
3. Dostarczenie wędlin wiejskich na stół biesiadny
• Kiełbasa wiejska -15kilogramów
• Kiełbasa szynkowa – 5kg.
• Salceson – 5kg
• Boczek wędzony – 5kg
• Baleron – 5kg
• Szynka – 5kg
• Polędwica -5kg
• Boczek szynkowy – 9kg
• Żeberka wędzone – 5kg
• Mielonka tyrolska – 5kg
• Pasztetowa – 5kg
• Kaszanka -5kg
4. Dostarczenie wyżywienia na stół biesiadny:
• Pomidory -15kg
• Ogórki świeże -10kg
• Ogórki małosolne – wiadro 3kg
• Cebula – 15kg
• Papryka -5kg
• Kapusta pekińska – 10szt
• Owoce brzoskwinie – 10kg
• Owoce jabłka – 10kg
• Owoce śliwka
• Sok owocowy 2l – 30 kartonów
• Woda mineralna niegazowana 1,5l – 100 butelek
• Woda mineralna gazowana – 100 butelek
• Kawa mielona 250g – 5opakowań
• Kawa rozpuszczalna 200g – 5opakowań
• Herbata 100 torebek w opakowaniu – 5 opakowań
• Cukier 1kg – 5opakowań
• Śmietanka w proszku 200g – 5opakowań
• Naczynia jednorazowe plastikowe:
– talerzyki duże – 600szt
– talerzyki małe – 600szt
– kubki z uchwytem – 500szt
– kubki do napojów – 600szt
– łyżeczki – 600szt
– widelce – 600szt
– noże – 600szt
• Ciasto – 15kg

5. Zamówienie obejmuje dostarczenie wyżej wymienionych do siedziby zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostarczenia zamówienia do siedziby zamawiającego:
Ad.1. Według harmonogramu realizacji projektu: 13 lipca i 15 września.
Ad.2. Według harmonogramu warsztatów: od 21 lipca do 20 sierpnia.
Ad.3. 26 sierpień 2016
Ad.4. 26 sierpień 2016
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien przygotować ofertę według formularza ofertowego.
Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
-posiadać datę sporządzenia,
-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.
Oferent może złożyć ofertę cząstkową.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana z pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres gokloniow@interia.pl , poczty, kuriera lub doręczona osobiście na adres Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów w nieprzekraczalnym terminie 4 lipiec 2016 rok do godziny 10.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana 4 lipca 2016 roku.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać wyjaśnień treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert:
Kryterium wyboru: cena.

VII. Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze zostanie udostępniona na stronie internetowej gok.loniow.pl.

VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie lub pod tel;158669968.

 

Zapytanie ofertowe – POBIERZ
FORMULARZ OFERTOWY – POBIERZ

 

stopka