male_logo

 

Ukoronowaniem działań warsztatowych było widowisko obrzędowe DOŻYNKI CZY OKRĘŻNE w dn. 28 sierpnia 2016 roku przygotowane przez GOK w Łoniowie w czasie realizacji projektu „Dożynki czy okrężne – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi sandomierskiej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dożynki to symboliczny koniec żniw wieńczący roczny cykl prac polowych. Święto to, to podziękowanie za szczęśliwe zbiory i prośba o urodzaj w przyszłym roku

Uczestnicy warsztatów zostali najpierw wtajemniczeni w historyczne aspekty przyśpiewek ludowych (typowo żniwnych i dożynkowych). Dowiedzieli się jakie znaczenie i zasadność wykonywania miały takie zwyczaje oraz jak dawniej wyglądał obrzęd ośpiewania i obtańczenia wieńca. Wszystko to dzięki informacjom zdobytym zarówno przeze mnie jak i przez uczestników, co było istotnym elementem warsztatów.

Na warsztatach uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią i procesem wypieku chleba oraz zasadami obowiązującymi przy pieczeniu chleba. Następnie młodzież miała okazję zobaczyć dawne narzędzia i sprzęty, które kiedyś służyły do wypieku chleba.

19 sierpnia 2016 roku o godz. 8.00 autokar wypełniony uczestnikami zajęć warsztatowych realizowanych w ramach projektu Dożynki czy Okrężne wyruszył w trasę do Tokarni pod Kielcami. Mieści się tam Park Etnograficzny będący częścią Muzeum Wsi Kieleckiej.

„Od kłosa do bochenka” pierwszy etap warsztatów etnograficznych „Dożynki czy okrężne”. Podczas zajęć z uczestnikami warsztatów spotykaliśmy się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie, której to prowadzone były warsztaty w formie teoretycznej, oraz spotykaliśmy się w plenerze gdzie odbywały się zajęcia w formie praktycznej.

Spotkanie promocyjne z mieszkańcami gminy dotyczące projektu „Dożynki czy okrężne” – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi sandomierskiej