Widowisko obrzędowe DOŻYNKI CZY OKRĘŻNE

Ukoronowaniem działań warsztatowych było widowisko obrzędowe DOŻYNKI CZY OKRĘŻNE w dn. 28 sierpnia 2016 roku przygotowane przez GOK w Łoniowie w czasie realizacji projektu „Dożynki czy okrężne – dawne zwyczaje i obrzędy budujące więzi społeczne na wsi sandomierskiej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Uczestnicy działań projektowych wzięli udział w uroczystym, barwnym korowodzie niosącym wieniec dożynkowy do kościoła. Ubrani w regionalne stroje sandomierskie i specjalnie zakupione na tą okazję obrzędowe stroje żeńców nieśli różaniec zrobiony z małych chlebków, wykonane przez siebie wieńce dożynkowe, chleb upieczony z tegorocznej mąki, kosze z  owocami i kwiatami. Korowód prowadziła Miejska Orkiestra Dęta działająca przy Tarnobrzeskim Domu Kultury.

O godz. 12.00 w kościele parafialnym w Łoniowie rozpoczęła się Msza Św. w czasie której poświęcono wieniec dożynkowy i przyniesione dary.

Po mszy korowód udał się na plac obok UG w Łoniowie gdzie na zewnętrznej scenie GOK odbyła się dalsza część uroczystości. Po zwyczajowym przywitaniu zebranych gości i widzów, gospodarze dożynek przekazali bochen chleba wójtowi gminy, a dziewczęta w regionalnych strojach częstowały zgromadzonych poświęconym chlebem. Na scenę ze śpiewem Plon niesiemy plon … wniesiono wieniec dożynkowy, a zespół „Łoniowianie” ośpiewał i obtańczył go. W przyśpiewkach nawiązujących do dawnych zwyczajów ośpiewano włodarzy gminy inne co znaczne osobistości.

Po ośpiewaniu wieńca rozpoczęła się dalsza część widowiska. Na początek zaprezentowano obrzęd pieczenia chleba. Scenografię stanowiły przedmioty zgromadzone podczas warsztatów: dzieża, drewniana maselniczka, łopata do wkładania chleba do pieca, niecka,  kociuba, a także malowany piec chlebowy. Aktorzy gwarowym językiem mówili o zwyczajach, zabobonach towarzyszących pieczeniu chleba, a także o jego wartości i szacunku jaki mu okazywano.

Dla uczestników i widzów udostępniono stół biesiadny na Sali Widowiskowej GOK.

Dalszą część dożynek stanowił  występ zespołu folklorystycznego GÓRALSKA HORA i zespołu muzycznego PROJEKT BAND.

Dzięki pozyskanym funduszom impreza miała zapewnione zaplecze techniczne.

Autor: Zdzisława Drach