Łoniów, 2 sierpień 2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie informuje że w dniu 2 sierpnia 2016 roku o godzinie 12.00 odbyło się otwarcie ofert postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na zakup aparatu fotograficznego.

Zapytanie zorganizowano według wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 3 oferty:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Data wpływu Cena brutto podana w PLN
1. Fotojoker Sp. z o.o.

47-230 Kędzierzy Koźle

ul. Strzelecka 11

26.07.2016 4 007,99
2. Fotostrada Sp. z o.o.

05-077 Warszawa – Wesoła

ul. Fabryczna 57

27.07.2016 3 999,00
3. Cyfrowe.pl Sp. z o.o.

80-138 Gdańsk

ul. Kartuska 149/11

28.07.2016 3 953,90

Zgodnie z kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym został wybrany wykonawca oferujący najniższa cenę:

Cyfrowe.pl Sp. z o.o.

80-138 Gdańsk

Kartuska 149/11

stopka