1. Cele główne:

– dostrzeganie konieczności pielęgnowania tradycji oraz budowanie więzi   społecznych wśród mieszkańców gminy Łoniów

– kultywowanie tradycji , przybliżenie dawnych metod wytwarzania chleba

– ugruntowanie znaczenia chleba w ludzkim życiu(budzenie szacunku do chleba)

– poznanie dawnych obrzędów i zwyczajów towarzyszących pieczeniu chleba

  1. Cele szczegółowe:

– zapoznanie się ze scenariuszem pt. ,,Tradycyjny obrzęd pieczenia chleba”  nauka przyśpiewek oraz ich znaczenie

– współpraca i integracja członków zespołu w grupie projektowej , celem zdobycia informacji nt. dawniejszych obrzędów i zwyczajów pieczenia chleba (kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole)

– uświadomienie dzieciom, że chleb jest symbolem ciężkiej pracy wielu ludzi: rolnika, młynarza, piekarza.

  1. Czas realizacji: 20 godzin
  2. Tematy do zrealizowania:
  3. Legendy oraz przyśpiewki związane z pieczeniem chleba  – podkreślenie roli i znaczenia chleba w naszym życiu (zapoznanie z historią i procesem wypieku chleba) – 1 godz.;
  4. Zapoznanie z dawnymi narzędziami i sprzętami służącymi do wypieku chleba – pokaz slajdów- 1godz.;
  5. Przysłowia, zabobony i zwyczaje – obrzędy z tym związane przedstawione przez najstarszych członków rodzin lub mieszkańców gminy – przekaz ustny – pogadanka – 2 godz.;
  6. Przydział ról uczestnikom warsztatów. Omówienie scenariusza pt. ,,Tradycyjny obrzęd pieczenia chleba”- 1 godz.
  7. Wspólne prace i próby nad scenografią oraz kompletowanie rekwizytów do scenariusza pt. ,,Tradycyjny obrzęd pieczenia chleba” – 15 godz.