1. Cele główne:

-budowanie więzi społecznych wśród mieszkańców gminy Łoniów;

-kultywowanie tradycji;

-poznanie dawniejszych, nierzadko zapomnianych obrzędów i zwyczajów towarzyszących żniwom.

  1. Cele szczegółowe:

-zapoznanie się i nauka z pieśniami i przyśpiewkami żniwnymi oraz ich znaczeniem dla całego procesu żniw i dożynek jako całości;

-poznanie typowego stroju sandomierskiego zarówno codziennego jak i odświętnego dostosowanego również do pór roku;

-integracja uczestników z innymi, często nie znanymi mieszkańcami gminy celem zdobycia informacji nt. dawniejszych obrzędów i zwyczajów żniwnych i dożynkowych.

  1. Czas realizacji: 20 godzin
  2. Tematy do zrealizowania:
  3. przyśpiewki i pieśni żniwne – krótka charakterystyka, trochę historii (przebieg tradycyjnych żniw, obrzędy związane z zakończeniem prac na polu – 2 godz.;
  4. strój sandomierski – projekcja prezentacji nt. wyglądu stroju, jego części składowych – pogadanka – 1godz.;
  5. porównanie informacji zdobytych przez uczestników – jak żniwa i obrzędy z tym związane przedstawione są przez najstarszych członków ich rodzin lub mieszkańców gminy, widziane są ich oczami – przekaz ustny – pogadanka – 1 godz.;
  6. projekcja filmów – pieśni i przyśpiewki jako niezbędny element żniw i dożynek 1 godz.;
  7. nauka wspólnie wybranych przyśpiewek i pieśni oraz tańca celem przedstawienia obrzędowego – 15 godz.